Arrow
Arrow
Slider

Nitrasyon İŞLEMİ

Düşük sıcaklık yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan nitrasyon; çelik parça yüzeyine azot atomlarının ara yer atomu olarak gönderilmesi ile yüzeyde sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır. Azot sağlayıcı ortam olarak tuz banyosu ve gaz atmosferi ullanılabilir. Sert tabakanın oluşması için yüksek hızda soğutma hızı gerekmez.

Genel olarak tüm çelikler için nitrasyon sıcaklığı 495-580°C arasında değişir. Düşük sıcaklıkta uygulanması ve yüksek soğuma hızı gerektirmemesi nedeni ile parçalarda çarpılma minimum seviyededir. TAMÇELİK’de nitrasyon ısıl işlemi tuz banyosunda (Tenifer) ve vakum fırınında yapılır.

Nitrasyonun Sağladıkları

Yüksek Yüzey Sertliği

Nitrasyon sonucunda oluşan sert beyaz tabaka malzemeye bağlı olarak 1200 HV1 sertliğe ulaşabilir. Bu değer düşük alaşımlı çeliklerde 350-400HV1 olabilirken 1.8550 gibi nitrasyon çeliklerinde 1150-1200 HV1 seviyesindedir.

Artan Aşınma Direnci

Nitrasyon sonrasında çelik malzeme yüzeyinde ki azota doymuş beyaz tabaka seramiksi özellikler gösterir. Bu tabaka takım veya kalıbın aşınma direnci üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Yorulma Ömründe Artış

Nitrasyon yapılmış malzemelerde özellikle difüzyon tabakası yorulma direncinin artmasına katkı sağlar. Malzemenin tekrarlı yüklere karşı direnci belirgin oranda gelişir.

Daha İyi Korozyon Direnci

Kontrollü gaz nitrasyon tekniğinin sağladığı avantajlardan birisi de beyaz tabakanın korozyon direncidir. Nitrasyon yapılmış alaşımlı çeliklerde tuz testi sonuçları rahatlıkla 30 saatlere ulaşmaktadır.

NITREG® Teknolojisi ve Avantajları

NITREG®

Tamçelik A.Ş. Türkiye'de daha önce uygulanmamış NITREG® teknolojisini müşterilerine sunmaya Mart 2009 da başladı. Birçok farklı malzemenin nitrürleme işlemini yapabilen fırın dövme uygulamaları, alüminyum ekstrüzyon kalıpları, plastik enjeksiyon kalıpları, düşük alaşımlı çelik parçalar için nitrasyon imkanı sunmaktadır.

Kontrollü Gaz Nitrasyon

Nitreg teknolojisi, gaz nitrürleme işlemine kontrol amaçlı bir yaklaşıma dayalı son derece etkili bir teknolojidir. Bu yeni teknoloji ile gaz nitrürleme proseslerinin kontrol edilebilmesi ve nitrürlü tabakaların istenilen özelliklerde oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Sanayi endüstrisinde uygulanan nitrürleme işlemlerinin çoğunda, nitrasyon fırınları içersindeki atmosferin nitrürleme kabiliyetini yeterince kontrol edilemez. Bu yüzden nitrasyon işlemi uygulanan parçaların arttırılan yüzey sertliğine bağlı iyileştirilen mekanik özelliklerinin, parçanın çalışacağı ortama nedenli uygun olacağı ve ne tip sonuçlar doğuracağı şansa kalmıştır. Nitrürleme işleminde geçerli olan en temel termodinamik ilke, metal yüzeyinde yeni oluşan nitrojen konsantrasyonunun korunması ilkesidir. Teorik olarak bilinen ancak nitrürleme proseslerinde hemen hemen hiç uygulanmamış bir kavram olan KN, nitrürleme potansiyelini simgeler (Şekil). KN, çeliğin yüzeyinden çekirdeğe doğru oluşan difüzyon bölgesinin sağlanması için gereken nitrojen miktarını ve yüzey dokusunun doğduran doğruya ? ve ?� fazlarındaki nitrojen konsantrasyonuyla ilişkilendirilmiş yeni oluşan nitrojen seviyesini belirten matematiksel bir ifadedir. Nitrasyon proseslerinde bu zamana kadar uygun sensörler geliştirilemediğinden dolayı, KN formülünün pratik olarak uygulanması zor olmuştur.